TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

  GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngày: 19/02/2017

 1. Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI
- Tên viết bằng tiếng Anh: Quang Ngai Lottery Company Limited. 
- Biểu tượng (logo):
 
 
 
 
 
 

 2. Công ty có trụ sở chính: Số 04, đường Trương Quang Giao, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xem tiếp