TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CÔNG BỐ THÔNG TIN
Theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ

Ngày: 02/06/2022

Xem tiếp 
Giấy ủy quyền công bố thông tin

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2021

Ngày: 11/05/2022

Xem tiếp 
Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngày: 30/03/2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Xem tiếp 
CÁC TIN KHÁC