TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  GIỚI THIỆU CÔNG TY
Vài nét về Công ty

Ngày: 19/02/2017

 

  1. Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI

 

 - Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI

- Tên viết bằng tiếng Anh: Quang Ngai Lottery Company Limited. 
Biểu tượng (logo):
                                                                                                                                    
 
 
Địa chỉ: 04 Trương Quang Giao, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
SĐT: 0255 2220859 - Email: xosoquangngai@gmail.com - Website: www.xosoquangngai.com.vn

 

- Công ty được thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện khi có nhu cầu theo địa bàn kinh doanh được quy định tại điều 8 Nghị định số 30/2007/ NĐ-CP ngày 01/3/2007 và các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Tài chính
 
Công ty tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 30/2007/NĐ-CP và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP và văn bản pháp luật có liên quan.
 
- Công ty có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước theo các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

- Mục tiêu hoạt động:
a) Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
b) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước;
c) Đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động;
d) Đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

- Ngành, nghề kinh doanh:
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc (Chi tiết: Kinh doanh xố số gồm: Xổ số kiến thiết truyền thống, xổ số cào, xổ số bóc, xổ số lô tô)

- Mô hình tổ chức, quản lý Công ty:
Công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. 
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm:
 
a) Chủ tịch Công ty chuyên trách;
b) Giám đốc Công ty chuyên trách;
c) Kiểm soát viên chuyên trách;
d) Các Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng;
e) Các Phòng chuyên môn - nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương;
- Phòng Tài vụ - Kế toán;
- Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
- Phòng Phúc tra vé trúng thưởng đã trả thưởng (gọi tắt là Phòng Phúc tra).
e) Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên trực thuộc Công ty;
f) Chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo quy chế do Chủ tịch Công ty phê duyệt và Giám đốc ký ban hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
 

 

 

( XSKT QuangNgai )