TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Vé xổ số lô tô

Ngày: 01/01/2016

LOẠI VÉ LOẠI 2 SỐ LOẠI 3 SỐ
ĐẦU CUỐI 2 LÔ 18 LÔ ĐẦU CUỐI 2 LÔ 17 LÔ
2.000 đ 120.000 120.000 60.000 6.600 1.200.000 1.200.000 600.000 70.600
5.000 đ 300.000 300.000 150.000 16.500 3.000.000 3.000.000 1.500.000 176.500
10.000 đ 600.000 600.000 300.000 33.000 6.000.000 6.000.000 3.000.000 353.000
20.000 đ - - 600.000 66.000 - - 6.000.000 706.000
50.000 đ - - - 165.000 - - - 1.765.000
( BBT )
CÁC TIN KHÁC