TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi phấn đấu tăng tỷ lệ tiêu thụ đạt 28 – 30%

Ngày: 16/01/2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại hội nghị

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại hội nghị tổng kết  tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2017, giải pháp trong năm 2018 của Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số Kiến kiến thiết Quảng Ngãi diễn ra vào chiều 16-01-2018.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số kiến thiết​ Quảng Ngãi, năm 2017, tổng lượt vé phát hành  là 104 triệu vé, tổng lượng vé tiêu thụ trên 27.394 vé, tỷ lệ tiệu thụ trên 26%. Doanh thu tiêu thụ vé gần 274 tỷ đồng, đạt gần 86% kế hoạch năm. Tỷ lệ trả thưởng thực tế trên 39%, giảm gần 11% so với cơ cấu trả thưởng của Bộ Tài chính. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 42,7 tỷ đồng, đạt trên 183%. Nộp ngân sách nhà nước trên 70 tỷ đồng, đạt gần 87%. 

Năm 2018, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức doanh thu tiêu thụ trên 278 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cho rằng, năm 2017, mặc dù Công ty hoạt động trong điều kiện khó khăn nhưng doanh thu đạt kết quả tương đối tốt so với năm 2016. Tuy nhiên, so với kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2017 vẫn chưa đạt, trong đó, doanh thu thấp, nộp ngân sách thấp.

Để hoạt động kinh doanh năm 2018 đạt kết quả tốt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu Công ty triển khai đầy đủ các quy định của Nhà nước về việc kinh doanh xổ số kiến thiết cho cán bộ, nhân viên công ty, quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch được giao. Đồng thời, Công ty cần xây dựng hệ thống đại lý, mở rộng các điểm bán vé trên địa bàn tỉnh, kể cả các huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn, góp phần tăng doanh số bán vé. Phấn đấu tăng tỷ lệ tiêu thụ đạt 28 – 30%. Tiếp tục xây dựng đội ngũ làm công tác xổ số kiến thiết ở Công ty ngày càng mạnh hơn, tốt hơn, đoàn kết hơn, có đầy đủ kiến thức, năng lực để làm việc, nhiệt tình, nhanh nhạy, nhất là đội ngũ văn phòng đại diện, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thị trường, công tác đại lý. 
 
( Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi )
CÁC TIN KHÁC