TIN MỚI NHẤT

VIDEO CLIP

Chi đoàn Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi

Về Miền QUẢNG NGÃI

  CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

Ngày: 30/03/2019

 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

( Phòng Tài vụ - Kế toán )
CÁC TIN KHÁC