TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 12/10/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-41
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  57
 Giải bảy  034
 Giải sáu  9312 - 1590 - 9488
 Giải năm  6693
 Giải tư  97950 - 06436 - 36749 - 85503 - 72935 - 69275 - 98648
 Giải ba  15264 - 36482
 Giải nhì  39931
 Giải nhất  72686
 Giải đặc biệt  970536
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 05/10/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-40
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  65
 Giải bảy  385
 Giải sáu  3722 - 2585 - 0505
 Giải năm  6683
 Giải tư  88280 - 83011 - 85748 - 32037 - 27413 - 68764 - 88182
 Giải ba  75990 - 32498
 Giải nhì  44176
 Giải nhất  27712
 Giải đặc biệt  271970
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 28/09/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-39
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  68
 Giải bảy  589
 Giải sáu  5132 - 4253 - 4617
 Giải năm  3014
 Giải tư  90553 - 01319 - 07971 - 78852 - 53546 - 07813 - 92658
 Giải ba  75628 - 62067
 Giải nhì  31581
 Giải nhất  21365
 Giải đặc biệt  338348
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 21/09/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-38
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  39
 Giải bảy  751
 Giải sáu  7338 - 6875 - 2966
 Giải năm  0277
 Giải tư  00396 - 86911 - 19958 - 92150 - 99557 - 33692 - 19761
 Giải ba  24821 - 39126
 Giải nhì  09266
 Giải nhất  22280
 Giải đặc biệt  974352
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 14/09/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-37
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  35
 Giải bảy  211
 Giải sáu  7926 - 2611 - 5692
 Giải năm  5680
 Giải tư  76544 - 36643 - 84434 - 99590 - 92654 - 53437 - 20142
 Giải ba  36308 - 81731
 Giải nhì  73324
 Giải nhất  53415
 Giải đặc biệt  506786
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 07/09/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-36
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  70
 Giải bảy  066
 Giải sáu  7083 - 6469 - 4992
 Giải năm  8490
 Giải tư  66670 - 51421 - 39345 - 12288 - 72593 - 96894 - 96799
 Giải ba  97499 - 10894
 Giải nhì  95705
 Giải nhất  46276
 Giải đặc biệt  619964
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 31/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-35
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  67
 Giải bảy  505
 Giải sáu  8972 - 0347 - 4845
 Giải năm  5522
 Giải tư  99017 - 06051 - 55396 - 66122 - 60801 - 03976 - 16033
 Giải ba  45443 - 58662
 Giải nhì  36736
 Giải nhất  83568
 Giải đặc biệt  034655
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 24/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-34
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  03
 Giải bảy  609
 Giải sáu  2491 - 0901 - 4951
 Giải năm  4166
 Giải tư  64361 - 76697 - 75289 - 97013 - 91664 - 07419 - 81448
 Giải ba  05593 - 02537
 Giải nhì  67950
 Giải nhất  18592
 Giải đặc biệt  165164
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 17/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-33
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  27
 Giải bảy  937
 Giải sáu  9501 - 8710 - 3130
 Giải năm  4869
 Giải tư  40580 - 19028 - 75604 - 65087 - 89156 - 97134 - 52211
 Giải ba  09950 - 75054
 Giải nhì  10072
 Giải nhất  28789
 Giải đặc biệt  912264
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 10/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-32
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  41
 Giải bảy  576
 Giải sáu  7743 - 2076 - 2423
 Giải năm  7309
 Giải tư  27410 - 81339 - 49186 - 96226 - 70083 - 36151 - 40604
 Giải ba  15171 - 85029
 Giải nhì  05394
 Giải nhất  45280
 Giải đặc biệt  328779
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH (16/03/2017)SỰ KIỆN QUA ẢNH

...