TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/06/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-23
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  22
 Giải bảy  811
 Giải sáu  4633 - 1355 - 7501
 Giải năm  8961
 Giải tư  96208 - 09610 - 53315 - 62896 - 64445 - 88289 - 52633
 Giải ba  67789 - 63767
 Giải nhì  46462
 Giải nhất  53837
 Giải đặc biệt  654488
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 30/05/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-22
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  92
 Giải bảy  109
 Giải sáu  5514 - 6937 - 9600
 Giải năm  9331
 Giải tư  51247 - 76451 - 19375 - 89341 - 81042 - 73234 - 48873
 Giải ba  79324 - 47919
 Giải nhì  66939
 Giải nhất  79758
 Giải đặc biệt  555577
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 23/05/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-21
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  17
 Giải bảy  200
 Giải sáu  3757 - 9523 - 6006
 Giải năm  1943
 Giải tư  78817 - 88179 - 12228 - 28597 - 06571 - 99542 - 29076
 Giải ba  31666 - 86819
 Giải nhì  37378
 Giải nhất  78262
 Giải đặc biệt  949361
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 16/05/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-20
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  07
 Giải bảy  346
 Giải sáu  7919 - 1991 - 3060
 Giải năm  9291
 Giải tư  16230 - 86491 - 04704 - 08269 - 26194 - 67458 - 87595
 Giải ba  32103 - 51804
 Giải nhì  15444
 Giải nhất  28305
 Giải đặc biệt  173600
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 09/05/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-19
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  04
 Giải bảy  574
 Giải sáu  0035 - 6126 - 5956
 Giải năm  2867
 Giải tư  55738 - 91013 - 13294 - 29604 - 59257 - 56154 - 88056
 Giải ba  45665 - 78893
 Giải nhì  65073
 Giải nhất  14620
 Giải đặc biệt  596320
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 02/05/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-18
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  68
 Giải bảy  296
 Giải sáu  6165 - 7640 - 1493
 Giải năm  9144
 Giải tư  56073 - 09994 - 52077 - 15725 - 10141 - 23383 - 06821
 Giải ba  53068 - 25527
 Giải nhì  57698
 Giải nhất  75935
 Giải đặc biệt  847557
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 25/04/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-17
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  63
 Giải bảy  740
 Giải sáu  2234 - 2093 - 9493
 Giải năm  4563
 Giải tư  98326 - 44520 - 93865 - 58207 - 57062 - 88098 - 59141
 Giải ba  62231 - 50461
 Giải nhì  76705
 Giải nhất  79300
 Giải đặc biệt  646135
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 28/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-13
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  41
 Giải bảy  673
 Giải sáu  6051 - 9543 - 4782
 Giải năm  1802
 Giải tư  58740 - 55660 - 13794 - 93534 - 04966 - 89897 - 92496
 Giải ba  97625 - 74466
 Giải nhì  34310
 Giải nhất  53425
 Giải đặc biệt  419926
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 21/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-12
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  01
 Giải bảy  147
 Giải sáu  8226 - 6303 - 7277
 Giải năm  8463
 Giải tư  31051 - 28315 - 60293 - 51588 - 85160 - 74467 - 93808
 Giải ba  62335 - 15104
 Giải nhì  08384
 Giải nhất  64728
 Giải đặc biệt  849273
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 14/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-11
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  29
 Giải bảy  391
 Giải sáu  2673 - 3493 - 1433
 Giải năm  8537
 Giải tư  61464 - 74701 - 00348 - 04723 - 40237 - 90274 - 28680
 Giải ba  57033 - 57729
 Giải nhì  06645
 Giải nhất  50317
 Giải đặc biệt  654547
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH (16/03/2017)



SỰ KIỆN QUA ẢNH

...