TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 17/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-33
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  27
 Giải bảy  937
 Giải sáu  9501 - 8710 - 3130
 Giải năm  4869
 Giải tư  40580 - 19028 - 75604 - 65087 - 89156 - 97134 - 52211
 Giải ba  09950 - 75054
 Giải nhì  10072
 Giải nhất  28789
 Giải đặc biệt  912264
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 10/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-32
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  41
 Giải bảy  576
 Giải sáu  7743 - 2076 - 2423
 Giải năm  7309
 Giải tư  27410 - 81339 - 49186 - 96226 - 70083 - 36151 - 40604
 Giải ba  15171 - 85029
 Giải nhì  05394
 Giải nhất  45280
 Giải đặc biệt  328779
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 03/08/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-31
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  48
 Giải bảy  949
 Giải sáu  2159 - 2119 - 1866
 Giải năm  2640
 Giải tư  73750 - 20051 - 95261 - 43024 - 72770 - 67389 - 50141
 Giải ba  31299 - 26387
 Giải nhì  86501
 Giải nhất  07070
 Giải đặc biệt  933621
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 27/07/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-30
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  47
 Giải bảy  192
 Giải sáu  0652 - 6917 - 0483
 Giải năm  1261
 Giải tư  59142 - 09532 - 94981 - 49061 - 65350 - 68643 - 68095
 Giải ba  66495 - 44166
 Giải nhì  09815
 Giải nhất  63630
 Giải đặc biệt  685606
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 20/07/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-29
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  94
 Giải bảy  447
 Giải sáu  9778 - 5307 - 6207
 Giải năm  3481
 Giải tư  79643 - 83745 - 37119 - 81975 - 92324 - 81517 - 87930
 Giải ba  70624 - 46667
 Giải nhì  67993
 Giải nhất  00278
 Giải đặc biệt  344444
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 13/07/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-28
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  34
 Giải bảy  275
 Giải sáu  4658 - 3442 - 8994
 Giải năm  5204
 Giải tư  40583 - 17782 - 34094 - 21906 - 26152 - 45668 - 52110
 Giải ba  85967 - 76942
 Giải nhì  93442
 Giải nhất  44951
 Giải đặc biệt  697981
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/07/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-27
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  14
 Giải bảy  180
 Giải sáu  4489 - 6774 - 0416
 Giải năm  0421
 Giải tư  01735 - 21389 - 78759 - 78940 - 88707 - 19879 - 20800
 Giải ba  06784 - 88589
 Giải nhì  28525
 Giải nhất  50787
 Giải đặc biệt  662965
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 29/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-26
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  43
 Giải bảy  328
 Giải sáu  1761 - 0688 - 7271
 Giải năm  9766
 Giải tư  99720 - 65347 - 85324 - 14938 - 40105 - 54229 - 55920
 Giải ba  12066 - 84345
 Giải nhì  04307
 Giải nhất  85005
 Giải đặc biệt  325945
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 22/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-25
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  64
 Giải bảy  001
 Giải sáu  2563 - 3611 - 1093
 Giải năm  7743
 Giải tư  90073 - 94061 - 22495 - 36399 - 34030 - 24305 - 12579
 Giải ba  19603 - 90359
 Giải nhì  13074
 Giải nhất  60040
 Giải đặc biệt  813605
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 15/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19QN-24
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  71
 Giải bảy  575
 Giải sáu  3414 - 8347 - 3975
 Giải năm  0083
 Giải tư  00638 - 27460 - 98512 - 26501 - 42930 - 68529 - 59179
 Giải ba  30887 - 19121
 Giải nhì  78293
 Giải nhất  80148
 Giải đặc biệt  292955
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH (16/03/2017)SỰ KIỆN QUA ẢNH

...