TIN MỚI NHẤT

Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số bóc

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

VIDEO CLIP

-Thanh niên XSKT Quảng Ngãi

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 28/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-13
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  41
 Giải bảy  673
 Giải sáu  6051 - 9543 - 4782
 Giải năm  1802
 Giải tư  58740 - 55660 - 13794 - 93534 - 04966 - 89897 - 92496
 Giải ba  97625 - 74466
 Giải nhì  34310
 Giải nhất  53425
 Giải đặc biệt  419926
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 21/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-12
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  01
 Giải bảy  147
 Giải sáu  8226 - 6303 - 7277
 Giải năm  8463
 Giải tư  31051 - 28315 - 60293 - 51588 - 85160 - 74467 - 93808
 Giải ba  62335 - 15104
 Giải nhì  08384
 Giải nhất  64728
 Giải đặc biệt  849273
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 14/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-11
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  29
 Giải bảy  391
 Giải sáu  2673 - 3493 - 1433
 Giải năm  8537
 Giải tư  61464 - 74701 - 00348 - 04723 - 40237 - 90274 - 28680
 Giải ba  57033 - 57729
 Giải nhì  06645
 Giải nhất  50317
 Giải đặc biệt  654547
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 07/03/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-10
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  11
 Giải bảy  374
 Giải sáu  7665 - 2387 - 4587
 Giải năm  2115
 Giải tư  89980 - 14596 - 84091 - 06208 - 39025 - 20333 - 77417
 Giải ba  46531 - 49813
 Giải nhì  31723
 Giải nhất  74777
 Giải đặc biệt  161245
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 29/02/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-09
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  02
 Giải bảy  369
 Giải sáu  1156 - 7161 - 9388
 Giải năm  0692
 Giải tư  03585 - 36781 - 57613 - 13964 - 18697 - 21170 - 96615
 Giải ba  04800 - 39127
 Giải nhì  88236
 Giải nhất  36380
 Giải đặc biệt  640903
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 22/02/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-08
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  92
 Giải bảy  120
 Giải sáu  2956 - 7198 - 1606
 Giải năm  0164
 Giải tư  54010 - 96439 - 32204 - 64025 - 97926 - 74178 - 02159
 Giải ba  71512 - 55728
 Giải nhì  91279
 Giải nhất  47304
 Giải đặc biệt  997900
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 15/02/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-07
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  01
 Giải bảy  100
 Giải sáu  7867 - 0828 - 6033
 Giải năm  8446
 Giải tư  47714 - 41202 - 65170 - 20061 - 58623 - 38957 - 44886
 Giải ba  86210 - 76925
 Giải nhì  57043
 Giải nhất  60226
 Giải đặc biệt  771204
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 08/02/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-06
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  42
 Giải bảy  026
 Giải sáu  2187 - 4348 - 7176
 Giải năm  8335
 Giải tư  74948 - 67728 - 03203 - 18671 - 83318 - 46546 - 77490
 Giải ba  55652 - 89341
 Giải nhì  82822
 Giải nhất  91374
 Giải đặc biệt  901143
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 01/02/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-05
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  69
 Giải bảy  467
 Giải sáu  6939 - 1971 - 5639
 Giải năm  5483
 Giải tư  94421 - 51390 - 48415 - 01585 - 16438 - 35617 - 39592
 Giải ba  19872 - 31283
 Giải nhì  91158
 Giải nhất  27889
 Giải đặc biệt  386618
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 25/01/2020

 Ký hiệu bộ vé:  20QN-04
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  57
 Giải bảy  545
 Giải sáu  3756 - 5051 - 1089
 Giải năm  0684
 Giải tư  67206 - 20500 - 79327 - 11283 - 49699 - 76551 - 52371
 Giải ba  20290 - 04970
 Giải nhì  82084
 Giải nhất  02864
 Giải đặc biệt  229195
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH (16/03/2017)SỰ KIỆN QUA ẢNH

...