Hội nghị Người lao động năm 2024

Sáng ngày 20/3/2024, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Hội nghị người lao động năm 2024 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty; dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thoả ước lao động tập thể năm 2023; dự thảo Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; dự thảo Báo cáo Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023, Công đoàn Công ty đã phát động toàn thể người quản lý, người lao động ra sức phấn đấu, lao động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đoàn viên Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Hội nghị đã cùng nhau đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp, định hướng để phát triển nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, ngành, địa phương phát động…

Hội nghị Người lao động năm 2024 của Công ty đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của tập thể người lao động Công ty. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động năm 2024:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI