CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2024

– Báo cáo tài chính năm 2023 

– Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 (chưa cập nhật)

– Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chưa cập nhật)

– Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2023 (chưa cập nhật)

– Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 (chưa cập nhật)

– Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp – 6 tháng năm 2024 (chưa cập nhật)

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG NGÃI